วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

เหรียญแม่ทัพ ปี11 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ


เหรียญแม่ทัพ ปี11 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล ปี 2492 จ.สกลนคร

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล ปี 2492 จ.สกลนคร 
จัดสร้างโดย ส่วนการศึกษาจังหวัดสกลนคร  ประมาณต้นปี  พ.ศ.2492

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

พระสมเด็จ 9 แผ่นดิน ครบ 6 รอบ 5 ธค 42

 วัดญาณสังวราราม

 วัดสุทัศนเทพวราราม

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 วัดบวรนิเวศวิหาร

 วัดเบญจมบพิตรฯ

 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

 วัดราชโอรสาราม

 วัดอรุณราชวราราม

 วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระประธานประจำพระอุโบสถ 
พระอารามหลวงประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์จักรี

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง 2498

 หลวงพ่อทองศุข 2498
หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง 2498

เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญแม่ทัพ 2511

 เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญแม่ทัพ 2511

หลวงพ่อทบ ชนแดน

 หลวงพ่อทบ เนื้อทองเหลืองปลอกกระสุน ปี 2498
หลวงพ่อทบ เนื้อทองเหลืองปลอกกระสุน

หลวงพ่อทิม วัดระหารไร่

 หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ โค๊ตศาลา

 หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ 2518

หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ