วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมเด็จอรหันต์ วัดมหาธาตุฯ ด้านหลังของพระมีจาร

 สมเด็จอรหันต์ สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวโร)
 ด้านหลังของพระมีจารอักขระเป็นตัวหนังสือขอม คำว่า "อรหัง"
 ด้านข้างซ้ายและขวา
สมเด็จอรหันต์ สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวโร)