วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

พระบูชา ภปร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปี 2508 วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก

 พระบูชา ภปร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปี 2508 วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก
หน้าฐานองค์พระ มีจารึก "คนชาติไทยจะรักความเป็นไทย อยู่ได้ ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี"

มีจารึก ด้านหลังที่ฐานองค์พระ วันที่เสด้จพระราชกำเนินในพิธีหล่อ

พระบูชาองค์นี้สวยงดงามมาก