วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

พระธาตุ

เหรียญที่ระลึกบูรณวิหารคต วัดพระธาตุพนม 2537

เหรียญพระธาตุพนม พระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ 2520
พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)


เหรียญพระศรีธรรมโศก วัดหน้าพระธาตุ รุ่นแรกสร้าง พ.ศ. 2506
เหรียญนี้ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นเจ้าพิธีจัดสร้าง
โดยมีพ่อท่าน คล้าย พ่อท่านเขียว พ่อท่านหมุน
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
วัดพระธาตุลำปางหลวง หลวงพ่อเกษมปลุกเศก ปี 2512

เหรียญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง

พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและพระพุทธสิหิงส์

พระธาตุดอยตุงและทรงผนวช