วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระเหรียญเหรียญเจ้าคุณนรรัตน์

หลวงพ่อโอด วัดจันเสน อ.ตาคลี