วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมเด็จบางขุนพรหม

 สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซม (ด้านหน้า)
 สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซม (ด้านหลัง)
 สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซม (ขอบซ้าย-ขวา)