วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล ปี 2492 จ.สกลนคร

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล ปี 2492 จ.สกลนคร 
จัดสร้างโดย ส่วนการศึกษาจังหวัดสกลนคร  ประมาณต้นปี  พ.ศ.2492