วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

พระสมเด็จ 9 แผ่นดิน ครบ 6 รอบ 5 ธค 42

 วัดญาณสังวราราม

 วัดสุทัศนเทพวราราม

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 วัดบวรนิเวศวิหาร

 วัดเบญจมบพิตรฯ

 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

 วัดราชโอรสาราม

 วัดอรุณราชวราราม

 วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระประธานประจำพระอุโบสถ 
พระอารามหลวงประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์จักรี