วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง 2498

 หลวงพ่อทองศุข 2498
หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง 2498