วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญแม่ทัพ 2511

 เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญแม่ทัพ 2511