วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อทบ ชนแดน

 หลวงพ่อทบ เนื้อทองเหลืองปลอกกระสุน ปี 2498
หลวงพ่อทบ เนื้อทองเหลืองปลอกกระสุน