วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อทิม วัดระหารไร่

 หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ โค๊ตศาลา

 หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ 2518

หลวงพ่อทิม รุ่นนั่งพาน โค๊ต ท พิมพ์กรรมการ